Általános szerződési Feltételek

  1. Győry-Zelencsuk Tímea (továbbiakban: Szolgáltató) a párkapcsolat gazdagító táncgyakorlást jelen dokumentumban szereplő általános szerződési feltételek alapján tartja a résztvevő párnak (továbbiakban: Résztvevő), amennyiben a felek (továbbiakban a Felek) ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg.

 

  1. A táncgyakorlás célja: A táncgyakorlás célja a pár tagjai között lévő szerelmi, jegyestársi, házastársi kapcsolat gazdagítása, megerősítése, a kötődés elmélyítése, az együttműködés élmény- és készségszintre emelése. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a lehető leghatékonyabb módon akkor fejlődhetnek mindezen készségekben, ha heti egy-három további, privát táncrandi®️ alkalmat is egymásra és a táncgyakorlásra szentelnek.

 

3. Helyszín és díjfizetés:

A táncgyakorlás helyszínét Szolgáltató biztosítja. A terembérlet díja a táncgyakorlás díjában benne foglaltatik. A táncgyakorlás havi díjas szolgáltatás, ami 4 alkalmat foglal magában, amely 5 hét leforgása alatt felhasználható. A szolgáltatás megkezdésének feltétele, hogy Résztvevő a foglalás napján (az első alkalmat megelőzően) kifizesse a havi díj 50%-át. A havi díj fennmaradó 50% -nak megfizetése az első alkalom napján esedékes. Ajándékbérlet esetén a foglalás napján  a havidíj 100%- a kifizetendő. Minden soron következő havidíj az aktuálisan futó bérlet harmadik alkalmának napján fizetendő. Szolgáltató a havi díjról számlát állít ki Résztvevő részére.

 

4. Lemondási feltételek
Amennyiben Résztvevő az alkalmat 72 órán belül bármely okból lemondja, az alkalom díját köteles Szolgáltató részére megtéríteni.
Amennyiben Szolgáltató az alkalmat lemondja, köteles más, általa ajánlott, a felek között egyeztetett időpontban megtartani.

 

5. Vis major
Amennyiben vis major helyzet következtében (pl. pandémia) Szolgáltató nem tudja megtartani a tánc gyakorlást, lehetőséget biztosít a szolgáltatás egy későbbi, a vis major helyzet megszűnését követő, egyeztetett időpontban történő teljesítésére vagy a gyakorlás online módon történő folytatására.

 

6. Személyes adatok kezelése
Szolgáltató tiszteletben tartja a Résztvevők személyes adatokhoz kapcsolódó jogait és elkötelezett abban, hogy adatkezelői felelősségét a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja. Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a Résztvevők bocsátottak a rendelkezésére, és amely a szolgáltatás megvalósításához, a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges. Szolgáltató a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át. Szolgáltató a személyes adatokat a szolgáltatás megszűnését követő 6 hónap után őrzi, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

7. Felelősség
A táncgyakorlásból fakadó sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, Résztvevő a táncgyakorláson saját felelősségére vesz részt.

 

8. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem minősül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti képzésnek, a párkapcsolati táncgyakorlás szervezése nem a törvény képzési rend alapján történik, a Résztvevő a táncgyakorláson való részvétellel nem szerez államilag elismert szak- illetve egyéb képesítést sem.