Általános szerződési Feltételek

 1. Győry-Zelencsuk Tímea (továbbiakban: Szolgáltató) a párkapcsolat gazdagító táncgyakorlást jelen dokumentumban szereplő általános szállítási feltételek alapján tartja a résztvevő párnak (továbbiakban: Résztvevő), amennyiben a felek (továbbiakban a Felek) ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg.

 

 1. Díjfizetés
  A táncgyakorlás helyszínét Szolgáltató biztosítja. A terembérlet díja a táncgyakorlás díjában benne foglaltatik. A táncgyakorlás havi díjas szolgáltatás, ami 4 alkalmat foglal magában, amely 5 hét leforgása alatt felhasználható. A szolgáltatás megkezdésének feltétele, hogy Résztvevő legkésőbb 2 héttel az első alkalmat megelőzően kifizesse a havi díj 50%-át. A havi díj fennmaradó 50% -nak megfizetése az első alkalom napján esedékes. Ajándékbérlet esetén a foglalás napján – de legkésőbb az első alkalom előtt két héttel- a havidíj 100%- a kifizetendő. Minden soron következő havidíj az aktuálisan futó bérlet harmadik alkalmának napján fizetendő. Szolgáltató a havi díjról számlát állít ki Résztvevő részére.

 

 1. Lemondási feltételek
  Amennyiben Résztvevő az alkalmat 48 órán belül bármely okból lemondja, az alkalom díját köteles Szolgáltató részére megtéríteni.
  Amennyiben Szolgáltató az alkalmat lemondja, köteles más, előre egyeztetett időpontban megtartani.

 

 1. Vis major
  Amennyiben vis major helyzet következtében (pl. pandémia) Szolgáltató nem tudja megtartani a tánc gyakorlást, lehetőséget biztosít a szolgáltatás egy későbbi, a vis major helyzet megszűnését követő, egyeztetett időpontban történő teljesítésére vagy a gyakorlás online módon történő folytatására.

 

 1. Személyes adatok kezelése
  Szolgáltató tiszteletben tartja a Résztvevők személyes adatokhoz kapcsolódó jogait és elkötelezett abban, hogy adatkezelői felelősségét a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja. Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a Résztvevők bocsátottak a rendelkezésére, és amely a szolgáltatás megvalósításához, a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges. Szolgáltató a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át. Szolgáltató a személyes adatokat a szolgáltatás megszűnését követő 6 hónap után őrzi, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

 1. Felelősség
  A táncgyakorlásból fakadó sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, Résztvevő a táncgyakorláson saját felelősségére vesz részt.

 

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem minősül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti képzésnek, a párkapcsolati táncgyakorlás szervezése nem a törvény képzési rend alapján történik, a Résztvevő a táncgyakorláson való részvétellel nem szerez államilag elismert szak- illetve egyéb képesítést sem.